Auto

Name Stock Seed Type Seedbank Auto/Photo Packsize Price
Auto Ak47 155 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
AK 59 Auto 96 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Afgana X Nepal Auto 20 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Amnesia Auto 0 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Amnesia Kush Auto 47 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Amnesia Lemon 41 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Amnesia Haze 3 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Afghan Skunk 17 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Amnesia Platinium 18 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Amnesia Xxl Autoflowering 24 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Haze 5 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Banana Monkey 67 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Blueberry 132 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Bcn Power Plant Autoflower 44 female Seed Stockers Auto Single Seed 380
Bcn Critical Xxl Autoflower 79 female Seed Stockers Auto Single Seed 380
Auto Banana Punch 43 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Blueberry Berry 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Bubblegum Extra 22 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Bubble Gum 76 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Blackberry Gum Auto 20 female Seed Stockers Auto Single Seed 380
Black Domina Auto Xxl 46 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Bigger Bud 12 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Big Bud 0 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Cocopopo 9 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Cookies 143 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Caramel Cream Auto 138 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Caramel King 16 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
California Snow Auto 11 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Critical + 33 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Critical 2.0 Auto 124 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Cheese 13 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Chronical 14 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Dubai Poison 7 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Destroyer 4 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Deimos Auto 7 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Diesel Auto 0 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Devil Kiss 15 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Devil Jack Xl Auto 18 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Fat Blueberry 25 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Grapefruit 20 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Grande Crack 13 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Giant Devil Xl 10 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Green Venom Auto 46 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Green Skunk Xl Auto 20 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Gelato Auto 4 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Gelato #33 41 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Gelato Samba 19 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Gelato Glue 43 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Gorilla Glue Auto 87 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Hindu Kush 15 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Jack Herer 21 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Jack Herer X White Widow Auto 73 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Kali's Mistery 3 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Lavender Best 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Lime Skunk 6 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Lemon Skunk Auto 22 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Nyc Diesel 4 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Northern Light 81 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Nba Diesel 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Nl X Big Bud Auto 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Mandarina Auto 12 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Maxi Gom Auto 5 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Mazar Kush Xxl 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Moby Dick 0 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Magnum Auto 97 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Mintz 30 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
OG Kush Auto 71 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
OG Candy Dawg Kush Autoflower 28 female Seedstockers Auto Single Seed 380
Auto Original Orange Bud 6 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Purple Haze Auto 89 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Purple Glam Kush 26 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Purple Punch Auto 4 female Seedstockers Auto Single Seed 380
Auto Purple Kush 77 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Runtz Muffin Xl Auto 20 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Red Caramel Auto 19 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Red King Kong Auto 10 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Sherbet Auto 22 female Seedstockers Auto Single Seed 380
Auto Sour Diesel 128 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Shiskaberry Auto 7 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Sticky Fingers Autoflower 50 female Seedstockers Auto Single Seed 380
Skunk Auto 10 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Special Skunk 18 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Super Skunk Auto 13 female Seedstockers Auto Single Seed 380
Sweet Candy Auto 28 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Sweet Tooth Auto 10 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Somango Auto 10 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
White Widow Auto 177 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto White Prussian 8 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Wild Dwarf 2 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Yumbolt Auto 24 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Zkittlez Auto 3 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Auto Zkittly Zi Z 6 female Bulkseed Spain Auto Single Seed 380
Gelato 41 Auto 28 female Silver Leaf Auto Single Seed 400
Cookies And Cream Auto 0 female Seed Stockers Auto Single Seed 400
Gorilla Cookies Auto 6 female Seed Stockers Auto Single Seed 400
Bruce Banner Auto 43 female Seed Stockers Auto Single Seed 400
Wedding Glue Auto 17 female Seed Stockers Auto Single Seed 400
Auto Dos Si Dos 64 female Silver Leaf Auto Single Seed 400
Purple Auto 13 female Silver Leaf Auto Single Seed 400
Auto Creme Brulee 7 female Silver Leaf Auto Single Seed 400
Auto Money Fruit 15 female Silver Leaf Auto Single Seed 400
Blueberry Amnesia Auto 19 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Sour Diesel Haze Auto 96 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Mimosa 35 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Runtz Auto 56 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Green Crack Auto 4 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Girl Scout Cookies Auto 312 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Pineapple Express 37 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Blue Amnesia Auto 0 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Big Thinker Xl 20 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Sunset Sherbet 0 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Cream Candy Auto 32 female Bulkseed Auto Single Seed 400
G13 Auto 7 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Tangie Diesel 22 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Auto Wedding Cake 136 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Monster Purple Auto 54 female Just Feminized Seeds Auto Single Seed 400
Super Jack Auto 16 female Just Feminized Seeds Auto Single Seed 400
Blue Dream Auto 47 female Just Feminized Seeds Auto Single Seed 400
Super Lemon Haze Auto 6 female Just Feminized Seeds Auto Single Seed 400
Blue Cheese Auto 9 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Biscotti Mintz Auto 10 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Hubba Bubblegum Auto 16 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Banana Kush Auto 10 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Jack Herer Blueberry Auto 22 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Critical Gorilla Auto 29 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Critical Cheese Auto 16 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Critical Ak47 Auto 12 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Black Jack Auto 17 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Bubba Kush Auto 13 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Blackberry Kush Auto 47 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Strawberry Cheese Auto 2 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Super Silver Haze Auto 28 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Big Skunk 47 Auto 15 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Blue Mango Auto 14 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Double Big Bud Auto 18 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Exodus Cheese Auto 8 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Lush Lavender Auto 13 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Monster Cheese Auto 4 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Short Berry Skunk Auto 69 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Sour Cookies Gum Auto 33 female Bulkseed Auto Single Seed 400
Turbo Diesel Auto 15 female Bulkseed Auto Single Seed 400
White Haze Auto 8 female Bulkseed Auto Single Seed 400

Foto

Name Stock Seed Type Seedbank Auto/Photo Packsize Price
Ak47 117 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Ak420 4 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Amnesia 10 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Amnesia Lilly 2 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Amnesia Xxl 12 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Amnesia Haze 28 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Amnesia Lemon 47 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Bob Marley 50 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Banana OG X Purple Punch 20 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Banana Punch 18 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Banana Monkey 20 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Banana Gorilla 98 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Banana Kush 25 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Big Bud Kush 35 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Big Bud 15 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Black Domina X Jack Herer 28 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Black Diesel 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Black Afghani 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Black Domina 22 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Borneo 3 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Bubba Kush X Gelato 29 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Bubba Kush 61 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Bubblegum 50 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blue Widow 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blue Dreamings 15 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blue Monster 7 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blood Diamond 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blueberry 68 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Blue Jack 5 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Bcn Power Plant 24 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Bcn Critical Xxl 43 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Canalope Haze 10 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Candy Kush 19 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Cheese 25 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Chemdog 85 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Chocolo Kush 8 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Channel 2 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Critical Mass 75 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Critical Widow 73 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Chronic 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Critical+ 17 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Cookies Haze 27 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Cookie Monster 1 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Cookies Sherbet 3 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Critical Bilbo 28 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Cinderella 99 3 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Critical Kush 97 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Do-si-dos 2 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Dark Domina 3 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Dubai Poison 33 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Early Skunk 35 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Ed R. Super Bud 10 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Fruit Cake 0 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Girl Scout Cookies 52 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Grape 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Grapefruit 11 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gelato 145 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gelato Samba 4 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Great White Shark 7 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gorilla G 66 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gorilla Glue 27 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gorilla Glue #4 X Gsc 40 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gorilla Glue 4 X Sfv 47 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Gorilla Cookies 67 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Gorilla Zkittlez 30 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Green Crack 80 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Green Candy 6 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Golden Lemon Haze 1 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Hash Plant 5 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Hyndu Kush 56 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Himalaya 24 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Jack Herer Blueberry 45 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Jack Herer 0 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Jamaican Dream 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Kandy Kush 31 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Lemon Kush 32 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
La Confidential 69 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Lemon Bubba 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Lemon Diesel 21 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Lsd 63 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Melon Bubble 15 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Master Kush Grand 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Mendocino Purple Kush 20 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Nl X Blueberry 2 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Nebula 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Nicole 21 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Nicole X OG Kush 5 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Nicole Kush 5 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Northern Lights 5 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
OG Kush 50 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Platinum Gorilla Cookies 41 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Pineapple Chuck 49 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Pineapple 0 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Purple Haze 134 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Purple Kush 9 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Rosetta Stone 3 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Red California Orange Fast Version 18 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Skunk 99 6 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Skywalker 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sour Diesel 117 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Somango X Ak47 4 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sherbet 8 female Seed Stockers Foto Single Seed 350
Sunset Sherbet 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sensei Star 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sage 'n' Sour 8 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sugar Rose 6 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sugar Candy 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Super Silver Haze 57 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Super Lemon Haze 76 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Special Crystal Haze 25 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Special Lime Haze 18 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Sweet Gorilla Glue 24 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Tahoe Mango 25 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Tropicanna Cookies 12 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
The Ultimate 4 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Watermelon Girl 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
White Widow 106 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
White Widow X Black Domina 6 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
White Widow X Critical + 0 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Wedding Cake 73 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Wedding Gelato 20 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Yumbolt 23 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Zkittly Zi Zi 10 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Zkittlez 4 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 350
Granddaddy Purple 66 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 400
Runtz 0 female Seed Stockers Foto Single Seed 400
Grandaddy Confidential Kush 16 female Seed Stockers Foto Single Seed 400
Bruce Banner 40 female Seed Stockers Foto Single Seed 400
Wedding Glue 20 female Seed Stockers Foto Single Seed 400
Blue Gelato #41 24 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Gelato Cookies 22 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Critical Crack OG 8 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Gelato Cake 10 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Skywalker Cookies 8 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Forbidden Fruit 12 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
Mac #1 0 female Silver Leaf Foto Single Seed 400
OG Critical Kush 14 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Cherry Amnesia 18 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Berry Skunk 19 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Sour Cookies Gum 10 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Cookies N Cheese 20 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Lemon Diesel 23 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Neviles Haze 23 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
White Walker Cheese 18 female Just Feminized Seeds Foto Single Seed 400
Alien Cookies 87 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Strawberry Banana Cheese 28 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Blue Dream 110 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Chronic Cookies 20 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Mango Crack 19 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Purple Gelato 18 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Skywalker OG Kush 13 female Bulkseed Foto Single Seed 400
White Blueberry 15 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Trainwreck 21 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Super Green Crack 12 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Purple Urkle 89 female Good Buzz Cannabis Seeds Foto Single Seed 400
Biscotti Mintz 28 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Mimosa X Orange Punch 14 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Banana OG Xl 9 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Wedding Cake X Super Lemon Haze 17 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Strawberry Glue 30 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Pink Gorilla 43 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Ghost Train Power 21 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Gelato X Kosher Kush 12 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Green Poison X OG Kush 21 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Grandaddy Bruce 14 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Cookies & Cream X Stardawg 14 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Tropicanna Cookies Purple 11 female Bulkseed Foto Single Seed 400
White Fire OG (wifi Og) 9 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Jelly Bean 17 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Black Demon OG 17 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Alien Gorilla 17 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Skywalker Ghost X Triangle Kush 18 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Blue Cheese 4 female Bulkseed Foto Single Seed 400
Black Hulk 15 female Bulkseed Foto Single Seed 400

Popular

CBD

Name Stock Seed Type Seedbank Auto/Photo Packsize Price
Acdc CBD 5 female RKS Foto Single Seed 750
Charlotte's Dream CBD 42 female Growerschoice Foto Single Seed 750
Charlotte's Dream CBD Auto 19 female Growerschoice Auto Single Seed 750
CBD Auto Charlottes Angel 16 female Dutch Passion Auto Single Seed 750
CBD Charlottes Angel 0 female Dutch Passion Foto Single Seed 750
CBD Auto Blackberry Kush 17 female Dutch Passion Auto Single Seed 750
CBD Auto Compassion Lime 6 female Dutch Passion Auto Single Seed 750
Lemon Tsunami CBD 95 female CBD STRAIN Foto Single Seed 500
Auto CBD White Widow 7 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 450
Auto CBD Guerilla Glue 10 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 450
CBD Sativa King 6 female Bulkseed Spain Foto Single Seed 450
OG Kush Auto CBD 18 female Dinafem Auto Single Seed 650
Shark Shock CBD 9 female Dinafem Auto Single Seed 650
Amnesia Auto CBD 10 female Dinafem Auto Single Seed 650
Industrial Plant Auto 10 female Dinafem Auto Single Seed 650
Purplediol Auto CBD 0 female ÉLITE SEEDS Auto Single Seed 650
Dark Rose CBD Auto 2 female ÉLITE SEEDS Auto Single Seed 650
Gorilla Snow Ultra CBD 6 female ÉLITE SEEDS Foto Single Seed 650
CBD 1:1 Silver Lime Haze Auto 5 female SEEDSTOCKERS Foto Single Seed 650
CBD Auto 20:1 48 female Fast Buds Auto Single Seed 550
Cannatonic 1 female Resin Seeds Foto Single Seed 750
Dieseltonic 2 female Resin Seeds Foto Single Seed 750
Critical Mass CBD Auto 12 female Outlet Seed Auto Single Seed 500
Harlequin CBD 23 female 00SEEDS BANK Foto Single Seed 750
Sweet Critical CBD 4 female 00SEEDS BANK Foto Single Seed 550
Strawberry Cake CBD 4 female MedicalSeeds Foto Single Seed 650
Black Harlequin 9 female Sensi Seeds Foto Single Seed 750
Himalayan CBD 9 female Sensi Seeds Foto Single Seed 750
Satin Black Domina CBD 8 female Sensi Seeds Foto Single Seed 750
Black Lights CBD Auto 4 female Sensi Seeds Auto Single Seed 650
Auto Critical Lemon CBD 4 female Advanced Seeds Auto Single Seed 550
Strawberry Gum CBD 3 female Advanced Seeds Foto Single Seed 550
CBD Auto 5 female Phoenix Seeds Auto Single Seed 550
Painkiller Xl 5 female Royal Queen Seeds Foto Single Seed 700
Harlequin Kimbo Kush CBD 18 female Feminised Cannabis Seeds Foto Single Seed 450
King's Kush Auto CBD 3 female Greenhouse Seeds Auto Single Seed 550
Black Jack CBD 6 female Sweet Seeds Foto Single Seed 550
Ice Cool CBD 5 female Sweet Seeds Foto Single Seed 550
Sweet Nurse Auto CBD 13 female Sweet Seeds Auto Single Seed 550
Honey Peach Auto CBD 4 female Sweet Seeds Auto Single Seed 550
Sweet Pure Auto CBD 7 female Sweet Seeds Auto Single Seed 550
Red Pure Auto CBD 5 female Sweet Seeds Auto Single Seed 550

Premium

Name Stock Seed Type Seedbank Auto/Photo Packsize Price
Fanta Sea RBX 16 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Banana Hammock R1 14 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Ethos Cookies R2 24 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
End Game RBX Ec#4 Line 14 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
End Game R2 7 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
End Game RBX “the Punch Line” 30 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Member Berry RBX1 20 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Shawty R1 0 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Thug Rozé R1 5 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Big Detroit Energy R1 18 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
XXX 4 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Nuggzr1 5 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Psyopr1 4 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Pepe Silvia R1 11 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Mookie B R1 2 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Grape Balls Of Fire 4 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Wrank R2 5 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Early Lemon Berry RBX 29 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Sãmo 78 22 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Zweet Inzanity 18 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 800
Zweet OG R2 27 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Super Lemon Haze Rbx3 18 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Skunk Hero 3 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Grandpa's Cookies R2 V1 15 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Purple Sunset R2 Bx 14 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Ethos Haze IBL 9 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Lilac Diesel Rbx2 11 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Mac N’ Jack R1 18 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Orange Kush Cake R1 (o.k.c) 42 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Candy Store RBX 20 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Lemon Berry Candy OG R2 17 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Colin OG RBX 11 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
10th Planet R1 5 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Grandpa’s Cookies #6 S1 8 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Banana Daddy R1 3 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Orange Velvet Underground RBX 40 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
White Wedding RBX 4 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Original Mandarin Cookies R1 7 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Ethos Apex R1 19 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Grandpa's Cookies R1 9 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Planet Of The Grapes 7 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Crescendo RBX1 43 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Purple Majik R1 10 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Grape Diamonds R2 5 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Citradelic Sunset 11 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Punchberry Cookies RBX 21 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Booberry Cookies RBX 14 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Purple Zkittlez RBX 12 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Strawberry OG Cookies R1 10 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Cherry Gar-see-ya R1 9 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Mandarin Zkittlez R1 19 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 750
Grandpa’s Stash Multipack 1 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 3900
Lilac Diesel #22 Multipack - 1 3 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 3900
End Game #5 Multipack 1 female ETHOS Genetics Foto Single Seed 3900
Banana Daddy IBL Auto 4 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 800
Peach Crescendo Auto 4 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 800
Pineapple Runtz Auto 9 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 800
Banana Jealousy Auto Rf3 3 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 800
Lemon Cherry Gelato Auto R3 6 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 800
Purple Thai Auto RBX1 23 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Ethos OG Kush Autoflower RBX 159 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Inzane Auto 48 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Zweet Auto Rbx2 100 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Planet Of The Grapes Auto 37 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
PiÑa Auto R Bx2 29 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Lilac Diesel Auto Bx2 29 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Pluto Cut Autoflower R F3 21 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Banana Daddy Auto Rbx2 72 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 750
Ethos Tropical Thunder Multipack Auto 1 female ETHOS Genetics Auto Single Seed 3900
Apple Fritter S1 5 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Apple Candie 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Berry Crusher 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Double Dunked 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Gary Burger 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Gary Payton S1 5 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Granny's Apple Fritter 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Island Apples 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Kaleidozoap 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
King Payton 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Kongzilla 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Magic Monkey 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Lemon Cherry Burst 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Pink Slurpee 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Prime8 Fuel 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Reef Rider 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Sticky Glove 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Xhale 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Triple Scoop 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Supersonic Blizzard 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Baked Bellatrix 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Spicy Guava 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Snoop's Punch 0 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Snoop's Applefrizzle 0 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Modified Payton 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Galactic Guava 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Northern Tropic 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Runtz Of Eden 5 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
White Stank 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Sweet Jealousy 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Baked Apple Cherries 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Tangie Candie 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Chilato 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Megasonic 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Coco-nutty 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Frosty Melons 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Banana Verde 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Tropicalicious 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Frosty Bananas 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Aqua Verde 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Huckleberry Punch 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Jungleberry Haze 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Bananza 5 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Sour Cherry Candie 6 female Elev8seeds Foto Single Seed 750
Mimozz 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Peach Sherbert OG 7 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Pink Gasoline 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Puff Mints 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Capri Zun 2 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Lime Ozz 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Tropic'ozz 7 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Granita 11 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Lemon Curd 7 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Rotten Apple 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Spritz 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Midnight Sunset (jet A Line Fem) 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Baked In Paris (jet A Line Fem) 5 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Loukoum (jet A Line Fem) 5 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
In Z Air (jet A Line) 35 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Peach Lassi (jet A Line Fem) 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Red Red Wine (jet A Line Fem) 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Chantilly (jet A Line Fem) 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Frozay X Peach Ozz 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Kush Mints X Peach Ozz 5 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Perfect Triangle X Peach Ozz 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 750
Coco Fresh 1 female Perfect Tree Foto Single Seed 900
Coco Milk S1 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 900
Coconut Chalice 6 female Perfect Tree Foto Single Seed 900
Coconut Cream 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 900
Lemon Coconut Fat Bomb 4 female Perfect Tree Foto Single Seed 900
Apple Abduction 7 female Decibel Gardens Foto Single Seed 950
Duality 10 female Decibel Gardens Foto Single Seed 950
Galactic Grapevine 10 female Decibel Gardens Foto Single Seed 950
Purple Moon 9 female Decibel Gardens Foto Single Seed 950
Blueberry Cookies S1 12 female Cannabinology Seed Company Foto Single Seed 850
Cannibinolog F1 12 female Cannabinology Seed Company Foto Single Seed 850
Super Buff Cherry S1 19 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Pure Fire (pure Michigan X Super Boof Cut) 0 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Blackout Cherries 9 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Cherry Burst 0 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Royal Cake 7 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
American Pie 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Vegas Candy 0 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Sweet Cider 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Rainbow Fruits 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Michigan Cherries 8 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Maraschino 12 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Ice Berry Cake 2 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Tropical Sherb 11 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 800
Sub Zero S1 ( Sub Zero #12 X Sub Zero #12) 9 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Frost Bomb (glitter Bomb X Sub Zero) 12 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Subzero Cherry Bomb (super Buff Cherry X Sub Zero) 6 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Jelly Frostbite (jelly Truffle X Sub Zero) 5 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Frozen Jokerz (joker Juice X Sub Zero) 7 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Artic Gummiez (white Gummy X Sub Zero) 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Big Black Gorilla 21 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Black Rainbow Sherbet 17 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Black Jelly 11 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Platinum Black Amber 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Rx Sugar 7 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Sugar Rainbow Luxe 10 female Grow More Fire Genetics Foto Single Seed 900
Air Bubbles 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Animals Xj-13 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Bursting Bomb Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Celeste Unicorn Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Cemented Banana Trufflez 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Cement Crunch 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Cement Shoes S1 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Cementter Pops 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Cookie Cement 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Glazed Cement Apricots 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Home Run 5 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Italian Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Jelly Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Johnny Revenge 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
London Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Minted Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Tourmaline 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Powdered Sherbert 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
The Powder 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Unicorn Pop Drops 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Unicorn Shoes 5 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Warrior Shoes 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Wildside Punch 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Zebra Gummiez 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Zookie Doodles 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Angel Teardz 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Honey Octane Rockz 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Orange An Berriez 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Abduction 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Cereal Puffs 5 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Jelly 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Pound Cake 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Power 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Runtz S1 4 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Pink Shaman 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Space Sherbert 6 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Unicorn Rainbows 3 female Universally Seeded Foto Single Seed 750
Tac Bomb X Purple Punch 5 female Purple City Genetics Foto Single Seed 1100
Spooky OG 3 female Pure Instinto Seeds Foto Single Seed 800
Cherry Cookies 1 female Pure Instinto Seeds Foto Single Seed 800
Peanut Butter Cookies 2 female Pure Instinto Seeds Foto Single Seed 800
Forbidden Fruit Cake 2 female Pure Instinto Seeds Foto Single Seed 800
Lemon Storm 3 female Pure Instinto Seeds Foto Single Seed 800
Mandarine Cream Auto 5 female Pure Instinto Seeds Auto Single Seed 850
Ken's Purple Pill Box 6 female Prairiestategenetix Foto Single Seed 1000
Velvet Soul Kiss 6 female Prairiestategenetix Foto Single Seed 1000
405 & Sunset 5 female Prairiestategenetix Foto Single Seed 1000
Ken's Comeback Cake Purple 4 female Prairiestategenetix Foto Single Seed 1000
Godsun's Royal Sex & Salsa 4 female Prairiestategenetix Foto Single Seed 1050
Antioquia 9 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
El Carmen 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Fermented Fruit 9 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Guatape 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Guava Soap 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Matias 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Pinky OG 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Presidential Gelatti 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Sabeneta 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Santa Elena 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Sour Saturn 10 female Bay Area Cannabis Seeds Foto Single Seed 750
Chemgirl 6 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Rainbow Runtz 3 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Sherbet Cookies 4 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Tropicana Shoes 3 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Waffle Zookies 3 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
White Truffle Cookies 2 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Fantasy Land 2 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Forbidden Runtz S1 3 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Satan's Cookies 1 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Gelato #45 X Biscotti 3 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Strawberry Matchstix 2 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Orange Moonrocks 6 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Cement Scoop 1 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Cherry Oreoz 7 female Brokeboygenetic Foto Single Seed 850
Banana Slammer 7 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Ipanema 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Lamponi 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Liquirizia 10 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Orange Lava 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Orange Cane 3 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Orange Punch S1 9 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Runz Gummy 0 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Wasabi 13 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Bubba Storm 9 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Bubba Slaps 10 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Motor Crashers 10 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Acai Cake 9 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Sugar Cake 19 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Ocean Driver 8 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Orangecane 8 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Lemon Acai 8 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Lava Melonade 7 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Tiramisu 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Pannacotta 10 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Sinaloa Cake 10 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Josh Ghost 8 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
L.a Banana Cake 12 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Tropicana Glue 18 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Limosa 4 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Kiwi 4 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Orange Ice Cream 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Lemon Banana Mints 5 female Black Farm Genetix Foto Single Seed 950
Oreoz Blitzard 13 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Oreoz Ice Cream Cake 12 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Oreoz Milk 4 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Oreoz S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Raspberry Runtz 8 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Trixx 10 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Lemon Cherry Gelato S1 4 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Twin Flame 4 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Banana Splitterz 3 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Dirt Cake 4 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Stinky Gringoz 4 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
White Runtz S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Black Cherry Gelato 3 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Platinum Lemon Cherry Gelato 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
(strawbz) S1 11 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Apple Banana Pancakes 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Ciderz 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Fermented Grapes 3 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Gary Jealousy S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Gary Payton S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Giggle Juice 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Lemonberry Slush 12 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Purple Milk S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Purple Octane S1 5 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Strawberry Macaron 12 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Strawberry Sundae 12 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Sweet Gas 3 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Tropical Zoap S1 6 female SOLOUD GENETICS Foto Single Seed 1000
Australian Bastard Cannabis (abc) 10 female Annunaki Genetics Foto Single Seed 1200
Blueberry Cupcake 5 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
Farmer’s Daughter 5 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
Dream Queen Auto 3 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
Mango Sherbert Auto 6 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
OG Kush Auto 17 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
Vanilla Latte Auto 8 female Humboldt Seed Company Auto Single Seed 850
Dream Queen 21 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Fortune Cookie 9 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Humboldt Pound Cake 7 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Hella Jelly 6 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Blueberry Pancakes 0 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Gazzurple 0 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Jelly Donutz 20 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Granny Candy 10 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Donutz 5 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Golden Sands 5 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Orange Cremepop 10 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
The Upsetter Lee “scratch” Perry 5 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Guzzlerz 5 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 850
Cob Salad 3 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 950
OG Triploid 0 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 1500
Donutz Triploid 0 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 1500
Freakshow 23 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 1200
Supafreak 4 female Humboldt Seed Company Foto Single Seed 1300
Dark Ghosttrain 6 female Rare Dankness Seeds Foto Single Seed 950
Star Killer 1 female Rare Dankness Seeds Foto Single Seed 950
Luv Muffin 6 female Rare Dankness Seeds Foto Single Seed 950
Blue Sherbet S1 2 female The Plug Seedbank Seeds Foto Single Seed 1300
Crybaby 10 female Offensive Selections Foto Single Seed 1000
Double Peaches 5 female Offensive Selections Foto Single Seed 1000
Hellcat 3 female Offensive Selections Foto Single Seed 1000
Pink Lady 10 female Offensive Selections Foto Single Seed 1000
Sourdough S1 4 female Offensive Selections Foto Single Seed 1000
Pineapple Valley 12 female Jane California Foto Single Seed 950
Pier Pressure 6 female Jane California Foto Single Seed 950
Maraschino Pie 6 female Jane California Foto Single Seed 950
Suns Out Buns Out 5 female Jane California Foto Single Seed 950
Hoochie Mama 10 female SOLKANA Foto Single Seed 800
Frosted Boof 10 female SOLKANA Foto Single Seed 800
Grand Champion 10 female SOLKANA Foto Single Seed 800
Red Ape 10 female SOLKANA Foto Single Seed 800
Anaphylaxis 7 female Mass Medical Strains Foto Single Seed 1000
Drippy Eye S1 7 female Mass Medical Strains Foto Single Seed 1000
Sour Pupil 7 female Mass Medical Strains Foto Single Seed 1000
Vx1000 7 female Mass Medical Strains Foto Single Seed 1000
Cookies OG (มีแพ็ค10) 19 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Oreoz X Gushers (มีแพ็ค10) 9 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Fat Freddy’s Cat (มีแพ็ค10) 20 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Getafix (มีแพ็ค10) 10 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Gruntz (มีแพ็ค10) 17 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Gushers Rain (มีแพ็ค10) 10 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Gushers S1 (มีแพ็ค10) 10 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Hardcore Mac (มีแพ็ค10) 8 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Hardcore OG Gushers (มีแพ็ค10) 19 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Miracle Gushers (มีแพ็ค10) 19 female Nashagenetics Foto Single Seed 950
Jelly Bananas 1 female Wolfpack Foto Single Seed 1200
Rainnanabow 10 female Wolfpack Foto Single Seed 1200
Zeetah Pizz 7 female Wolfpack Foto Single Seed 1200
Marshmallow OG X (bcc X Jealousy) 7 female Wolfpack Foto Single Seed 1200
Tri-cream Cake 7 female Wolfpack Foto Single Seed 1200
Candy Apples 2 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Cherry Iced Cream 5 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Chitown Slurry 5 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Goat Runtz 1 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Goat Gouda 0 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Midnight Runtz 4 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Hater-ade 10 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Sugar Tits 5 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Goatzart 9 female G.O.A.T Genetics Foto Single Seed 800
Rum Runner 5 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Purple Chem 2 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Purple Banana Cookies 1 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Lemon Frosting 1 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Berry Prankster 12 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Chunk A Dunk 6 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Dip N Stix S1 6 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Frostbite 12 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Los Angeles 12 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Platinum Frosting 6 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Platinum Ice 6 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Sweet Devil 12 female GreenPointSeeds Foto Single Seed 850
Golden Haze 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Golden Pineapple S1 1 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Hazy Girl 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Sail Haten 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Future Haze 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Hazy Laotian 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Tenzin Haze 4 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Guava Slushy 4 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Hazy Kush S1 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Romulan Haze 5 female Green Bodi Foto Single Seed 950
Astronaut Status 24 X Blue Razzsicle 12 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Big Dipper 135 X Blue Razzsicle 11 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Bolo Runtz X Blue Razzsicle 10 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Rs-11 X Blue Razzsicle 10 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Triangle Kush X Blue Razzsicle 11 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Zoap X Blue Razzsicle 10 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Gargantua (gary Payton X Apple Mints) 12 female Clearwater Genetics Foto Single Seed 950
Banana Jungle 11 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Cake Dough 12 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Candy Cake 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Candy Cronut 12 female Coool Beans Foto Single Seed 850
D.a.b 11 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Fizz 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Fritter Cake 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Fruit Factory 12 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Golden Runtz 36 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Hot Tamalez 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Limon Cake 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Mrs. Clean 12 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Munyunz 24 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Pop Off 12 female Coool Beans Foto Single Seed 850
Permanent Marker X Gary Satan 5 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Animal Mint Cake X Gary Satan 11 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Bolo Runtz X Gary Satan 11 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Face Off OG X Gary Satan 11 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
White Truffle X Gary Satan 9 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Chimera #3 X Gary Satan 11 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Rs-11 X Gary Satan 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Devil Driver X Gary Satan 10 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Zoap X Gary Satan 12 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Oreoz Cake X Gary Satan 12 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Gary Satan S1 3 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Peach Rings X Devil Driver 10 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Gelato 41 X Devil Driver 8 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Pineapple Whip S1 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 900
Cherry Inferno 31 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Cherry Slam 7 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Detroit Cherries 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Devil Cherries 2 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Red Oreoz 11 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Trop Cherry S1 3 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Devil Cherry V2 15 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Devils Envy 18 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Evil As Fuck 3 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Nain Rouge 19 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Cherry As Fuck 4 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Blood Maple 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Slinging Cherries 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Cherry Cake Crumbs 4 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Cherry Frapple 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Dantes Inferno X Devil Driver 24 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
East Coast Sour D X Devil Driver 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Pablo’s Revenge X Devil Driver 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
White Truffle X Devil Driver 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
White Runtz X Dantes Inferno 12 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Pablo’s Revenge X Dantes Inferno 12 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Zero Gravity X Dantes Inferno 12 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Bubblegum Runtz 10 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Dantes Inferno 4 female Tiki Madman Foto Single Seed 1050
Alien Taffy 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Atomic Sherbert 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Cosmic Creeper 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Space Jelly 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Space Runtz 18 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Zpice 6 female Tiki Madman Foto Single Seed 850
Bermuda Triangle 4 female Precursor Genetics Foto Single Seed 1000
Bobbie Dazzler 5 female Precursor Genetics Foto Single Seed 1000
Grapefruit Gelato S1 10 female Precursor Genetics Foto Single Seed 1000
Wicked Grapefruits 5 female Precursor Genetics Foto Single Seed 1000
Cosmic Cotton Candy 11 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
Light Zaber 12 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
Martian Mellow OG 12 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
R2 Dank 2 12 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
That Good Good 12 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
Vaderade (garlotti X Baby Yoda) 12 female Most Wanted Genetics Foto Single Seed 850
Arm Bar 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Black Belt 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Flying Knee 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Purple Belt 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Sophie’s Kick 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Spinning Heel Kick 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Starlet 6 female Tarantula Genetics Foto Single Seed 950
Trop Cherry X Sherbacio 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
Permanent Marker X White Runtz 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
Apples & Bananas X Sherbacio 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
Gmo X White Runtz 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
Baby Jokerz X Sherbacio 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
White Truffle X White Runtz 6 female Way2heady Selections Foto Single Seed 1050
Mango Fuel 10 female Xeno Seed Co Foto Single Seed 850
Billie Holiday 11 female Xeno Seed Co Foto Single Seed 850
East Bay Apples 11 female Xeno Seed Co Foto Single Seed 850
Galaxy Glaze 13 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Pavé S1 7 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Hotlanta 12 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Scoopable 0 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Fusion 5 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Moon Beams 2 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Charmz 4 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Soju 2 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Paytons Pie 2 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Koko 12 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Mystic Mojito 5 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Kaiju Kush 2 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Cherry Paloma 7 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Peanut Butter Pie 4 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
The Shine 5 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Sausalito 5 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Barry Payton 10 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Blue Slushie 0 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Sunset Smoothie 1 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Soap S1s 5 female Raw Genetics Foto Single Seed 850
Bomb Pop 6 female Detroit Seed Co Foto Single Seed 850
Gelato Put In Pop 6 female Detroit Seed Co Foto Single Seed 850
Pop Cherry 6 female Detroit Seed Co Foto Single Seed 850
Chocolope 256 0 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Dna Cake 4 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Hg23 Aka Michael Jordan 11 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
White Chocolope 3 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Chocolate Truffle Shuffle 3 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Double Dipped Strawberries 3 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Honey Banana S1 3 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Rp 43’ Richard Petty 3 female DNA Genetics Foto Single Seed 1000
Chimera Junky 12 female High Rule Genetics Foto Single Seed 850
Fermented 4 female Romulan Genetics Foto Single Seed 1400
Grapeful 6 female Romulan Genetics Foto Single Seed 1400
Mellow Kitty 4 female Romulan Genetics Foto Single Seed 1400
Icy Gary 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Firecane 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Gary's Inferno 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Platinum Kush Cake 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Sugar Kush 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Cherry Oreoz 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Purple Fuel 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Gary's Barries 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Top G 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Gasolina 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Greasy Hooker 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Purple G 6 female REVERSE GENETICS Foto Single Seed 950
Black Ice 13 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Black Panther 14 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Bombay Fuzz 12 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Cuban Affair 19 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Dark Desire 0 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Fugazi Funk 5 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Modified Watermelon 18 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Watermelon Milkshake 20 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Wild Stallion 20 female ZiplockSeeds Foto Single Seed 1200
Acai Grapes 3 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1400
Big Z 3 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Blueberry Cherries 3 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Cherry Cooks 4 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Lemon Cherry Sherb 5 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Trop Cookies X Hollywood 0 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Hollywood 0 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Rs11 X Hollywood 0 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Cherry Zelato 0 female COOKIES SEEDS Foto Single Seed 1300
Miami Yayo 6 female LEMONNADE SEEDS Foto Single Seed 1050
The Wolf 6 female LEMONNADE SEEDS Foto Single Seed 1050
Tiger Paw 3 female LEMONNADE SEEDS Foto Single Seed 1050
Zz4 6 female LEMONNADE SEEDS Foto Single Seed 1050
Trufflegasm 4 female Beleaf Foto Single Seed 850
Truffle Queen 25 female Beleaf Foto Single Seed 850
Jam On It 7 female Beleaf Foto Single Seed 1000
Trokenbeerenauslese 8 female Beleaf Foto Single Seed 1000
Truffaloha #2 S1 0 female Beleaf Foto Single Seed 1200
White Truffle S1 0 female Beleaf Foto Single Seed 850
Chimera 3 S1 8 female Beleaf Foto Single Seed 1600
Divine Truffle 3 female Beleaf Foto Single Seed 1300
White Burgandy 22 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Truffle Treats 9 S1 3 female Beleaf Foto Single Seed 1300
Autumn Sunset 5 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Cadillac Margarita 8 female Beleaf Foto Single Seed 1600
June Plum 10 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Sugar Ray Leonard 4 female Beleaf Foto Single Seed 2000
Trichome Reign 9 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Chimera Breath 24 female Beleaf Foto Single Seed 1050
Tricho Jordan 6 female Beleaf Foto Single Seed 2450
Frosted Enigma 2 female Beleaf Foto Single Seed 2450
Mustard Gas 7 female Beleaf Foto Single Seed 2450
Nine Lions 10 female Beleaf Foto Single Seed 2100
Chestah The Cheetah 10 female Beleaf Foto Single Seed 2000
Winter Sunset #2 S1 2 female Beleaf Foto Single Seed 2000
We Be Jammin 29 female Beleaf Foto Single Seed 950
Big Boom Theory 9 female Beleaf Foto Single Seed 950
Detective Buttersworth 15 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Oklahoma Coma 10 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Winter Sunrise 10 female Beleaf Foto Single Seed 1200
White Inferno 12 female Beleaf Foto Single Seed 1700
Disco Stix 5 female Beleaf Foto Single Seed 1200
Chimera #2 S1 2 female Beleaf Foto Single Seed 1900
Insulin Shock 5 female Beleaf Foto Single Seed 1450
Kixx 5 female Beleaf Foto Single Seed 1500
Fun Dip 3 female Beleaf Foto Single Seed 2000
Peach Pistols 5 female Beleaf Foto Single Seed 2250
Red Zkittles 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1400
Red Velvet Runtz 8 female Lit Farms Foto Single Seed 1400
Red Velvet Cheesecake 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1400
Red Velvetpancakes 8 female Lit Farms Foto Single Seed 1400
Monica Lewinsky 8 female Lit Farms Foto Single Seed 1400
Gummy Bears 1 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Pie 2 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Garlic 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Mints 7 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Fritter 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Dosi 8 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Fried Ice Cream 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Jealous Runtz 9 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Candy 4 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
White Iverson 3 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Soap 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Apple Banana Zoap 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Sex Panther 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Shady Lady 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
All Starz 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Ethanol 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Highlighter 2 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Jet Skis 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Permanent Oz 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Sex On The Beach 9 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Watermelon Martini 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Paint Thinner 9 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
OG Runtz (lit Og) 0 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Black Fritter 9 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Black Sudz 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Blue Zoap 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Bubblez 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Cat Nip 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Fun Pops 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Gaslight 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Korn Flakez 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Zoap 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Perma-lit 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Pink Kitty 3 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Pussy Whipped 8 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Road Head 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Roap 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Sharpiez 24 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Zandiez 3 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Bath 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Sherb Bath 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Tropical Bubbles 4 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
White Bugatti 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Pineapple Pussy 9 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Superchronic 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lit OG F2 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
California Rolls 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Babysita 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Apple Zoap 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Flava Flav 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lit Marker 36 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Litty Wap 23 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Permanent Marker S1 43 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Candi Chrome 47 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Gas Fruit 22 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Marker 36 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Sticky Rice 21 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Black Valentine 24 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Cafe Americano 24 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Swamp Ass 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Post Melon 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Cherry Bon Bons 5 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Boston Cream Pie 3 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Cappuccino 2 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
8″ Bagel 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Bath Saltz 10 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Glitterz 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lit Animal 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Zoap Mintz 6 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Black Rainbow 24 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Double Rainbow Sherb 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Gelato Bx1 24 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Lemon Cherry Sherbert S1 11 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Saltz 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Rainbow Sherb Belts 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Mamasita 12 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Zoy Sauce 36 female Lit Farms Foto Single Seed 1500
Cherry Zoda 1 female Umami Seeds Foto Single Seed 1600
Grape Zoda 2 female Umami Seeds Foto Single Seed 1600
Tropic Zoda 3 female Umami Seeds Foto Single Seed 1600
Gyoza 6 female Umami Seeds Foto Single Seed 1600
Chikitaz 11 female CIPHER GENETICS Foto Single Seed 1600
Gas Burzt 6 female CIPHER GENETICS Foto Single Seed 1600
Caramelz 6 female CIPHER GENETICS Foto Single Seed 1600
Black Moonflower 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Cherry Bounce 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Purple Honey 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Tsunami 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
33rd Degree 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Honeysuckle 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Lemon Cosmos 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Black Cherry Flambe 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Cascade Honey 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Ice Cream Cake X Platinum Kush Breath 0 female In House Genetics Foto Single Seed 1050
Apple Jax 4 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Banana Cake 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Blue Java 7 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Colt45 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Iced Out 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Divne Storm 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
S-class 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Blackcherry Punch 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Frozen Gelato 4 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Frozen Jelly 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Frosted Apricots 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Forbidden Jelly 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Frozen Grapes 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Fruit King 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Glazed Pastries 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Slurricane #7 S1 11 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Platinum Gorilla 12 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Slurricane 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Dracula 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Bluenana 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Slurricane Ix 7 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Bananasickle 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Bananacane 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Fierce Animal 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Jelly Pancakes 0 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Jellysickle 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Jelly Breath S1 7 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Do-lato S1 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Crystal Cookies V2 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Deluxe Slurbet - Slurbet 7 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Gasper 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Papayafiya 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Tropic Banana 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Velvet Breath 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Platinum Purple Candy 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Platinum Dosi 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Sticky Glue 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Garlic Storm 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Masterpiece 1 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Mango Madness 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Polar Vortex 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Platinum Og-d 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Platinum Yoda 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Black Honey Butter 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Magenta OG 6 female In House Genetics Foto Single Seed 1400
Vibranium 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Jungle Diamonds 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Supreium 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Garlicane 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Garlic Fusion 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Garlic Sherb S1 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Deep Fried Oreoz 7 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Oreo King 11 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Jmo 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Cherry Smash 3 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Dirty Kush Breath 4 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Sugar Cane 13 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Suga King 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Dream Candy 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Color Of Space 5 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Platinum Kush Breath 4 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Divine Slurricane 10 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Divinity Remix 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Deluxe Sugar Cane 0 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Slurriking 4 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Grape Slurri 28 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Golden Apple 9 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Platinum Oreoz 2 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Platinum Gelato 5 female In House Genetics Foto Single Seed 2450
Platinum Kush Breath Remix 8 female In House Genetics Foto Single Seed 1500
Nola Monsoon 4 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Purple Papaya Runtz 8 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Security Risk 6 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Cherry Driver 10 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
St. Elmo’s Fire 13 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Nvthis 11 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Queen Of The South 9 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Relentless Cherries 10 female Relentless Genetics Foto Single Seed 1700
Black Trop Cherry 8 female Relentless Genetics Foto Single Seed 2000
Sundaextc 4 female Relentless Genetics Foto Single Seed 2000
Strawberry Jello Runtz 4 female Relentless Genetics Foto Single Seed 2000
Speechless 4 female Relentless Genetics Foto Single Seed 2000
Soul Kitchen 5 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Watermelon Slush 12 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Spanish Moon S1 4 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Midnight Moonlight 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Picasso Moon 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Spiced Blackberry 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Tail Dragger 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Mississippi Hippie 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Kaleidoscope Eyes 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Grape Amethyst 3 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Frozen Peaches 4 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Life On Mars 2 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Polaris Purps 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Pearl Cadillac 5 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Mercury Blues 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Strawberry Cadillac 4 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Spiked Lemonade 4 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Cajun Mints 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Night Tripper 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Blueberry Rose 4 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Velvet Voodoo 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Blueberry Buzzana 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Blueberry Fudge 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Funky Fuego 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Roseberry 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Peach Maraschino 6 female Lovin In Her Eyes Foto Single Seed 1900
Devil’s Drip 9 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Dirty Bird 2 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Dream Factor 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Moneymaker 5 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Next Level 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Power 8 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Grand Master Sexy 12 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Twizzle Dance 18 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
91 Octane 9 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Carmelita 10 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Cherry Cosmo 8 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Sweat Helmet 10 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Red Delicious 11 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Popscotti 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
The Biz 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Goldust 5 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Night Moves 2 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Drip Station 3 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Dreamsicle 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Roll Ups 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Tarts 12 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Lemon Drip 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Slippery Susan 12 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Gary Poppins 0 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
100k 12 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Quikz 12 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Blood Honey 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Cherry Bang Bang 10 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Splitz 6 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1900
Primetime 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Yikes 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Cosmic 22 0 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Neon Sunshine 1 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Lazer Fuel 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Red Rager 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Project 9 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Plasma Gas 4 female Exotic Genetix Foto Single Seed 1050
Bapple Fritz 8 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Chupa Chupz 11 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Grapple Cake 10 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Gunpowder Milkshake 10 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Manzanitas 8 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Pie-latti 10 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Rufios 10 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Tik Tax 10 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Scooby Snax 0 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Zapplezz 7 female StarFire Genetix Foto Single Seed 1900
Frozen Bananas 18 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Peel Out 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Lemosa 5 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Cara Cara 9 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Nam Wah 8 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Ginger Mints 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Tahoe Brunch 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Amarelo 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Kiyomi 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Rollinia 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Bitter Orange 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Bananamacaroon 8 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Greasebucket 10 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Miracle Fruit 9 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Weddingcrasher18 X #bananapunch9 5 female Symbiotic Genetics Foto Single Seed 2250
Permanent Chimera-seed Junky-beleaf Collab 32 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Permanent Gas 8 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Permanent Cherries 19 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Permanent Marker S1 8 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Permanent Push Pop 15 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Bubblegum Marker 8 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Mean Streakz 8 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Scented Marker 9 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Permanent Kush 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Mitten Cake Batter 9 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
Willie's Kush Cake 19 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
25 Eyes 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Cherry Ztripez 20 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Gold Bars 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
London Marker 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Malibu Marker 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Zebra Ztripez 10 female Seed Junky Foto Single Seed 2450
Magic Gum Drops 9 female Seed Junky Foto Single Seed 2250
Magic Pop Rockz 9 female Seed Junky Foto Single Seed 2250
Mamba Marker 9 female Seed Junky Foto Single Seed 2250
Bubble Sprit 12 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
Amoretto Sour 12 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
Caribbean Breeze 12 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
Gogurtz 10 female Seed Junky Foto Single Seed 3300
Apples & Bananas S1 13 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Auraz 7 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Glazed Apricot Gelato X Medellin 11 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Jokerz Candy 11 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Laughing Gas X Lemon Kush Mint 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Candy Pavé 14 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Blue Pavé 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Red Pavé 25 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Pave Runtz 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Rainbow Pave 11 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Strawberry Pavé 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Honeycomb Pavé 17 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Façade 7 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Tiger Moon 8 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Compound Z 4 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Exotic2 6 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Hawaiian Faanta 4 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Stay Puft 12 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Rose Gold Runtz 8 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
10g's 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Banana Cream Pop 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Gastro Pop S1 13 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Perzimmon 14 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Wingsuit 15 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
24 Karatz (แพ็ค3) 2 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Bling Blaow (แพ็ค3) 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Tigerz Eye 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Facetz (แพ็ค3) 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
High Society 17 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
La Bomba 12 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
Menthol Runtz 10 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
El Valle Haze 7 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
Frosted Fujis 10 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
Permafunk 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 1600
Marshmallow OG 15 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Double Stack 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Luxar-dos 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Slipstream 5 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Chronic Cake 7 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Grape Stank 9 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Apples & Bananas X Medellin 12 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
West Coast Diesel X Apples & Bananas 12 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Lemonchello 28 X Jet Fuel Gelato 11 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Puffinz 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
The Scrooge 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Polar Pop 4 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Jet Puft 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 2250
Double Up 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 2750
Total Eclipse 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 2750
Fish Scale X Fish Scale 12 female Compound Genetics Foto Single Seed 2750
Inside Joke 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Glue 31 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Nyc Vapor 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Candy Bezels 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Strawberry Skrilla 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Goofiez2 0 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Candy Packz 3 female Compound Genetics Foto Single Seed 1800
Empire 54 6 female Wizard Trees Foto Single Seed 2450
Papaya Drip X Zangria 6 female Wizard Trees Foto Single Seed 2250
Zorroz X Zangria 6 female Wizard Trees Foto Single Seed 2250
Cherry Cookies F4 5 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Chocolate Chip Pancakes 7 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Cotton Candy Crunch 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Smuckerz S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Grape Marmalade 2.0 8 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Mr. Big Mac S1 0 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Rose Gold Runtz S1 5 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Sour Apple Gelato S1 1 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Peaches N Cream 4 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Project X 4 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Federal Reserve OG Kush S1 8 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Grenadine S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Platinum Grape Runtz 5 female Copycat Genetix Foto Single Seed 2250
Candyman S1 2 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Dr. Big Sleep S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Grand Daddy Pluto S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Oreo Big Stuff S1 6 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Oreo Stomper S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
The Babysitter S1 6 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
The Za Za - S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Blu Lagoon S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Dragon Breath S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Jelly Roll S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Lantz S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Marshmello Sprinklez S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Queens Revenge S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Rocket Fuel Runtz Rbx4 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Blue Lobster S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
G-spot S1 6 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Candyland V2 S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Rainbow Inferno S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Miracle Mintz S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3300
Sugar Baby S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 3800
Dantes Inferno #6 S1 9 female Copycat Genetix Foto Single Seed 4300
Permanent Rainbow S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 4300
Black Berry Oreo Big Stuff S1 10 female Copycat Genetix Foto Single Seed 4300

Packs

Name Stock Seed Type Seedbank Auto/Photo Packsize Price
Gelato 41 9 female Seeds Genetics Co. Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1050
Mimosa Evo 6 female Seeds Genetics Co. Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1050
Gorilla Glue Auto 5 female Seeds Genetics Co. Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1050
Wedding Cheesecake Auto 1 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Strawberry Banana Auto 3 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Mimosa Cake Auto 2 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Bruce Banner Auto 1 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Forbidden Runtz Auto 3 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Six Shooter Auto 1 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Strawberry Gorilla Auto 2 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Banana Purple Punch Auto 2 female Fast Buds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Rucu Cucu OG Auto 1 female Seedstockers Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2000
Mimosa X Orange Punch Auto 7 female Barneys Farm Seeds Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2000
Purple Ryder Auto 4 female Doctors Choice Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1400
Auto Ultimate 3 female Dutch Passion Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 1550
Chunkadelic Auto 2 female Humboldt Seed Company Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Mango Sherbert Auto 1 female Humboldt Seed Company Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
OG Kush Auto 1 female Humboldt Seed Company Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Vanilla Latte Auto 2 female Humboldt Seed Company Auto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Fortune Cookie 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Apple Blossom 0 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Blueberry Muffin 0 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Humboldt Pound Cake 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Nutter Budder 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Raspberry Parfait 0 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Family Jewels 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Garlic Budder 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Pineapple Upside Down Cake 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Pistachio 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Notorious Thc 0 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Strawberry Cheesecake 2 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Vanilla Frosting 0 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Wedding Tree 1 female Humboldt Seed Company Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2350
Godfather OG 1 female Blimburn Seeds Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2000
Ice Cream Cake 0 female Blimburn Seeds Foto Original Pack - 5 Seeds (Photo) 2000
Brazil Amazonia 2 female World of Seeds Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1550
Colombian Gold 2 female World of Seeds Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1550
Strawberry Blue 3 female World of Seeds Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1550
Wild Thailand 0 female World of Seeds Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1550
Wild Thailand Ryder 6 female World of Seeds Auto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1550
Limon Blanco V3 6 female Khalifa Genetics Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1700
Afghan Lemon 6 female Khalifa Genetics Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1700
Desert Skunk 0 female Khalifa Genetics Foto Original Pack - 6 Seeds (Auto) 1700
Orange Cookies Auto 1 female Tastebudz Auto Original Pack - 3 Seeds 1550
Back To The Future Auto 2 female Tastebudz Auto Original Pack - 3 Seeds 1550
Cherry Cheesecake Auto 1 female Tastebudz Auto Original Pack - 3 Seeds 1550
Vanilla Frosting Auto 1 female Tastebudz Auto Original Pack - 3 Seeds 1550
Tastebudz Auto Mix (12 Seeds Per Pack) 2 female Tastebudz Auto Original Pack - 3 Seeds 2750